top of page

CATEGORY: AGGREGATE TEST EQUIPMENT

Aggregates, concrete, mortar, bituminous mixtures; These are the basic materials used in all fields of construction industry used in civil engineering works and road constructions that make up our modern world such as buildings, highways, dams and railways. It is very important that the aggregates comply with EN, ASTM, AASTHO, BS standards. Aggregates; General and Geometric Properties, Mechanical and Physical Properties, Chemical Properties

STANDARTLAR : TS EN 1339, 1367-1; TS 2824

Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazları, büyük tane boyutlu kırma taş, çakıl, cüruf, kömür, kok kömürü, cevher, peletler v.b. malzemelerin elenme işlemleri için kullanılır.

Cihaz zaman kontrolü ile çalışmaktadır isteğe bağlı frekans kontrol eklenebilir.

Cihaz 30 lt (60 – 70 Kg) kadar numuneyi alabilecek kapasiteye sahiptir.

Sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir.

5 adet tepsi elek ve 1 adet toplama kabı kapasitelidir

Cihaz toplama kabı ile birlikte verilmektedir .

Eleklerin sapitlenme mekanizması hidrolik sistemlidir.

Elek tepsileri ayrı olarak sipariş edilmelidir.

Diskli Öğütücü

 

Diskler sert malzemeyi öğütebilecek sertlikte bir malzemeden yapılmıştır,

Diskler arasındaki açıklık ayarlanabilir,

Disklerden birisinin bağlı olduğu kapak açılıp diskler temizlenebilir,

STANDARTLAR : TS EN 1097-2, 12697-17, 13450;ASTM C131, C535, AASHTO T96


Los Angeles Aşındırma Cihazı, agregalarda parçalanma direncinin belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz, iç çapı 711 mm, iç uzunluğu 508 mm olan silindir şeklinde çelik tambur ve elektronik kontrol ünitesinden oluşur.

Tambur 31-33 devir/dak. hızda döner. Tambur iç raf boyutları ASTM, AASHTO ve EN standartlarına uygundur. 

Cihaz üzerindeki otomatik sayaç, kullanıcı tarafından ayarlanan devir sayısına ulaşıldığında makineyi otomatik olarak durdurur.

Kullanıcının tamburu istediği pozisyonda sabitlemesini sağlayan, tambur üzerindeki şalterli pozisyon kilitleme mekanizması, numunenin tambura doldurması ve boşaltması işlemlerini kolaylaştırır.

Deney bitiminde numune ve aşındırma bilyalarının tamburdan boşaltılmasını kolaylaştıran çelik toplama tepsisi cihaz ile birlikte verilir.

Standart model, ses yalıtımlı güvenlik kabinli olarak da tedarik edilebilir.

Güvenlik kabin iç yüzeyinde kullanılan ses geçirmez yalıtım malzemesi sayesinde,  gürültü CE direktiflerine uygun seviyeye düşürülebilir.

Kabin elektronik güvenlik sistemi,  kabin kapısı açıldığında tambur dönüşünü, CE direktiflerine uygun olarak,

otomatik olarak durdurur.

EN standardına göre aşındırma bilya seti ve1.6 mm, 10mm, 11.2mm(veya 12.5mm) ve 14mmgöz açıklıklı elekler,

AASHTO ve ASTM standartlarına göre aşındırma bilya seti,  1.7 mm göz açıklıklı elek ve agrega tane sınıfına göre deney standartlarında belirtilen diğer elekler, ayrıca sipariş edilmelidir.

Laboratuar Tipi Çeneli Kırıcı

Laboratuar Tipi Çeneli Kırıcı ; agrega, doğal taş ve benzer malzemelerden deney standardı gereği ihtiyaç duyulan küçük tane  boyutlu numunelerin laboratuvarda elde edilmesi amacıyla, kırma veya öğütme işleminde kullanılır.

100x100 doldurma alanı bulunmaktadır.

50-80 numunelerin 0.1-0.5 mm ye kadar öğültülmesi sağlanır.

Çeneleri  sertleştirilmiş mangan çeliğinden imal edilip değişimikolaylıkla yapılmaktadır.

STANDARTLAR : TS EN 1097-1, EN 13450, NF P18-572, P18-576, CNR No.109, UNE 8311

Mikro-Deval Test Cihazı, agregaların yıpranmaya karşı direncinin belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz; çelik gövde, 2 adet paslanmaz çelik tambur (Ø200×154 mm), Ø10mm çaplı 25 kg ağırlığında paslanmaz

çelik bilya ile önceden ayarlanan devir sayısına ulaşıldığında, cihazı otomatik olarak durduran dijital bir

sayaçtan oluşur.

Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı

 

STANDARTLAR  : TS EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 10545-6, 12808-2, 13748-1, 13748-2, 14157

Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplamalarında kullanılan doğal taş ve beton ürünlerde aşınma direncinin belirlenmesi amacı ile tasarlanmıştır. 70 mm kalınlıktaki aşındırma diski, 75 devir/dak. hızla döner.

Cihaz, önceden ayarlanan dönüş sayısına ulaşıldığında sistemi otomatik olarak durduran dijital bir sayaca sahiptir.

Özel Ayarlı Bölgeç

 

STANDARTLAR :   TS EN 932-2; ASTM C702; BS 812:1, 1377:1, 1924:1

 Özel Ayarlı Bölgeç, laboratuvara gelen agrega numune partilerinden, ilgili deneyler için gerekli miktarlarda temsili numunelerin elde edilmesinde kullanılır.

Farklı bölgeç modelleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Şekil İndeksi Kumpası (Verniyeli Kumpas)

 

STANDARTLAR  TS EN 933-4, DIN 4226 CNR No.95, NLT 354

Agregalarda şekil indeksinin belirlenmesinde kullanılır.

200 mm uzunluğundaki kumpas,  0.05 mm aralıkla taksimatlandırılmıştır.

Yassılık İndeksi Elek Seti BS

 

STANDARTLAR  : BS 812-105.1

Yassılık Elek Seti, BS standardına göre agrega yığını içindeki yassı tane miktarının kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır.

Agrega tane kalınlığı (en küçük boyut), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının 0.6 katından daha az ise, ölçüm yapılan agrega tanesi , yassı olarak kabul edilir.

Deneye alınacak agrega numunesi,  63mm ile 6.3 mm arası 7 farklı tane sınıfına ayrılır ve her bir tane sınıfı ayrı ayrı analiz edilir.

Uzunluk Tayin Aparatı (Uzunluk İndeksi) BS

STANDARTLAR  BS 812-105.2

Uzunluk Tayin Aparatı, BS standardına göre iri agregalarda uzunluk indeksinin belirlenmesinde kullanılır.

Agrega tane uzunluğu (en büyük boyut), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının 1.8 katından fazla ise, ölçüm yapılan agrega tanesi normalden daha uzun kabul edilir.

Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı

 

Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı, BS 812:112 standartlarına uygun olarak, ani şok veya

darbelere karşı bağıl direncin, agrega darbe değeri  (AIV – Aggregate Impact Value) olarak belirlenmesi için

kullanılmaktadır.

Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN

STANDARTLAR  : TS EN 933-3, NF P18-561, UNI 8520-18, NLT 354

Agregalarda yassılık indeksinin belirlenmesinde kullanılır.

Elektrostatik olarak boyanmış çerçeve ve aşağıda belirtilen açıklılara sahip 5 mm çaplı paslanmaz çelik çubuklardan oluşur

Agrega Ezilme Direnci Tayini Test Cihazı

 

Bu cihaz hafif agreganın ezilme direncinin tespiti için   kullanılır,

Yüksekliği aşağı ve yukarı ayarlanabilen silindir piston, çember ve tabandan oluşur,

Korozyona karşı çelikten imal edilmiştir ve galvaniz kaplıdır.

Efflux İndeks (İnce Agregalarda Akış Katsayısı) Aparatı

 

STANDARTLAR : TS EN 933-6

Efflux İndeks (Akış Katsayısı) Aparatı, ince agrega taneleri biçim ve köşeliliği hakkında bilgi sağlar.

Agreganın akış katsayısı; belirtilen bir agrega hacminin, belirtilen şartlar altında standart cihazlar kullanılarak verilen bir açıklıktan akması için geçen ve saniye cinsinden ifade edilen süredir.

Agrega Aşınma Değeri (AAD) Tayin Cihazı

 

STANDARTLAR : TS EN 1097-8, BS 812-113

Agrega Aşınma Değeri Tayini Cihazı, agreganın yüzey aşınmasına karşı direncinin bir ölçüsü olan Agrega Aşınma Değeri’nin (AAD) belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz, yatay düzlemde 28-31 devir/dak. hızla dönen 600 mm çapında  dökme çelikten yapılmış ve düz dairesel şekilli aşındırma diskinden oluşur.

Agrega Aşınma Değeri (AAD) Tayin Cihazı

 

STANDARTLAR : TS EN 1097-8, BS 812-113

Agrega Aşınma Değeri Tayini Cihazı, agreganın yüzey aşınmasına karşı direncinin bir ölçüsü olan Agrega Aşınma Değeri’nin (AAD) belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz, yatay düzlemde 28-31 devir/dak. hızla dönen 600 mm çapında  dökme çelikten yapılmış ve düz dairesel şekilli aşındırma diskinden oluşur.

Kum Eşdeğeri Deney Seti EN

 

STANDARTLAR  TS EN 933–8, ASTM D2419, AASHTO T176, UNI 8520–15, UNE 83131, CNR No 27

Kum Eşdeğeri Deney Setleri, Kum Eşdeğeri Sallama Cihazı

ile birlikte agrega içindeki çok ince tane oranının belirlenmesinde kullanılır.

Yıkama çözeltisi ayrıca sipariş edilmelidir.

Özgül Ağırlık Deney Seti

 

STANDARTLAR  : TS EN 1097-6, 12390-7

Özgül Ağırlık Deney Seti , uygun elektronik bir terazi ile birlikte, iri agregalarda özgül ağırlığın,

sertleştirilmiş beton ve doğal taşlarda ise yoğunluğun belirlenmesinde kullanılır.

Elektronik terazi, tel sepet veya numune askısı ve plastik su tankı ile ile birlikte kullanım amacına uygun olarak

tasarlanmış dayanıklı bir gövdeye, gövde alt kısmında su tankını da taşıyan hareketli bir platform sahiptir.

©2016 by Stal Test Cihazları ÖZAKMAKİNAELEKTRİKYAPI MALZEMELERİ TEST CİHAZLARI

bottom of page